Make your own free website on Tripod.com

ויתס

םג ופתתשה פילקב
,ןוריחא תאיל ,השנמ דדוע
בגש יתיאו רפט ירוד

הרטיגה לע
(ונגינ תמאב אל םה)

םיפותה לע
(תמאב אל בוש)