Make your own free website on Tripod.com

'97 לגיטספ

המבל בוש הלוע תרפא
ןונמה תא רישל ידכ
ראש םע לגיטספה
לגיטספה יבכוכ

היה לגיטספה ןונמה םש
"ןאכ לודגל"

הרשש ילעי הדליה םע
"שרגל ךשוח ונאב"