Make your own free website on Tripod.com

טנגמה
22/2/2000

"טנגמתהל תמ"

המרופטלפה קחשמ

קסע ולוכ רודישה
םאה ,תומוסרפה תייגוסב
!?תונבצעמ וא תומרות ןה
תא תוארל םילוכי םתא תונומתב
תמוספב ירודו תרפא
"ןומירוד"ל

יתוא םתקחצE