Make your own free website on Tripod.com

םויסה תביסמ - '98 חרופ רודכ


םיחנמה ראשו תרפא
תא םלצל ידכ תליאל ועסנ
.חרופ רודכ לש ןורחאה םויה
ךכ לע ססובמ היה םויה
ףשוכמ ןיי ולביק םיחנמהש
בהאתה ותוא התשש ימ לכש
אוהש ןושארה םדאב
ךכ-רחא דימ האר

האורו תררועתמ תרפא
השנמ דדוע תא

תרפא ,ףושיכהמ קלחכ
הליחתהו השנמ דדועב "הבהאתה"
תופשכמה ריש תא רישל