Make your own free website on Tripod.com

רודיבב ןושאר
זפוט ודוד םע
14/6/99

לש הנועה םויס דובכל
"זפוט ודוד םע רודיבב ןושאר"
ידליל דחוימ המרתה ברע ךרענ
ןירובד הנדו ןטייר תרפא .יטייארו
ותוא ריש ורשו ןפלואל ועיגה
ותוחאל םידליה דחא בתכ