םידליה ץורע ריע
(םייתעבג)
ךילרא תניע םע

רוצ ןורש םע