Make your own free website on Tripod.com

םיסופספ


שורה-ןב זראו תרפא
קלח היה הז ,הנווכב ופייז
ושעש החיתמהמ
דדח תירשל

הרוק המ תעדויש תרפא
ירוחאמ קוחצל אל הסנמ
תירש

סנכנ ןוליש לאגי