Make your own free website on Tripod.com

חרופה רודכה תובקעב
תדלוה םוי םויה


תרפא לש 24 תדלוה םוי

תדלוהה םוי תלכ
תוקישנ הלביק
ןאכ ,םיחנמה ראשמ
בוש סומע םע תמלוצמ

סיסקבא לעי םע

השנמ דדוע םע