Make your own free website on Tripod.com

1 קרפ - ימורדה ףוחה
7/7/2000

לש םבוכיכב השדח הרדיס
.ןטייר תרפאו רמ ונאילו'ג
תרדושמ "ימורדה ףוחה"
העשב ישיש םוי ידימ
דעלט ,2 ץורע ,19:00-20:00

ונאילו'ג .תיטמרד חתמ תרדס תאז
שופל דריש הרטשמ רקוח םלגמ רמ
טילחמ אוה תונוש תוביס ללגב .תליאב
בושו בוש לבא ,ותשפוח תא ךיראהל
תוישרפב ברועמ ומצע תא אצומ אוה
תצקו .החונמ ונממ תוענומש תויעוצקמ
תווצ לש האפורה םע הקיטנמור
(תרפא) יליג ,ץוליחה!!!םיסקמ ךויח הזיא